Port of Amsterdam

De haven van Amsterdam in 2021

geplaatst in: Nieuws | 0

De haven van Amsterdam is een internationaal centrum voor handel, logistiek en productie, strategisch gelegen aan de Noordzee, verbonden met de Rijn en dicht bij grote Europese markten en productiecentra. Waar er vroeger gehandeld werd in haring, hout en specerijen, draait het vandaag om recycling, energie, automotive en staal.

 

Door de groeiende aantrekkingskracht van Amsterdam komen er meer inwoners, bezoekers en bedrijven. Meer woningbouw zorgt voor meer bouwmaterialen en meer bouwverkeer. Meer bewoners betekent meer consumptie, een grotere energiebehoefte, meer watergebruik, meer levensmiddelen en meer afval.

 

De Amsterdamse haven heeft dankzij haar ligging, schaalgrootte, kennis en samenstelling van bedrijvigheid een unieke positie om in te spelen op transities. Door middel van een strategisch plan werkt Havenbedrijf Amsterdam samen met klanten, partners en omgeving aan de toekomst van de haven. Het Havenbedrijf stelde in 2015 de Visie 2030 vast, met de ambitie om een haven te zijn die schaalvoordelen van internationale handel omzet in een toegevoegde waarde voor de regio.

 

De eerste belangrijke stap op weg naar de Visie 2030 is gezet met het Strategisch Plan 2021, welke drie prioriteiten heeft:

  1. Het versterken van onze netwerken en stimuleren van de energietransitie
  2. Het diversifiëren en innoveren van activiteiten in de haven
  3. De ontwikkeling tot voorkeurshaven

 

Het versterken van onze netwerken en stimuleren van de energietransitie

De Amsterdamse haven is het knooppunt waar alles samenkomt: handelsstromen en energievraagstukken, tradities en innovaties. Havenbedrijf Amsterdam stelt zich op als matchmaker tussen bedrijven, organisaties, sectoren en initiatieven binnen en buiten de haven met bestaande en nieuwe technologieën. Door mee te denken, bemiddelen en investeren met bedrijven en ondernemers wordt de marktpositie versterkt.

Als een van de belangrijkste energiehavens van Europa bereidt het Havenbedrijf zich voor op de komst van hernieuwbare energie en biobrandstoffen. Door te investeren in de opwek van zonne- en windenergie en duurzame vernieuwers wordt de haven ontwikkeld tot duurzaam energieknooppunt.

 

Het diversifiëren en innoveren van activiteiten in de haven

Een toppositie in de toekomst vraagt om nieuwe markten, bedrijfsmodellen, ladingsstromen en technieken. Met een ecosysteem van klanten, startups, overheden en universiteiten ontwikkelt het Havenbedrijf als co-creator innovatieve technologieën, producten en diensten.

 

De ontwikkeling tot voorkeurshaven

Het Havenbedrijf wil dat klanten zich niet in Amsterdam moeten, maar willen vestigen. Daarom creëert het Havenbedrijf als marktmeester de beste voorwaarden voor een veilige, efficiënte en uitstekend toegankelijke haven in een aantrekkelijk vestigingsgebied. De dienstverlening, infrastructuur en het ondernemersklimaat in de haven moeten zo gewaardeerd worden dat potentiële klanten kiezen voor onze regio en bestaande klanten kiezen voor verdere investeringen.

 

Bron: Port of Amsterdam – Strategisch plan Havenbedrijf Amsterdam 2017 – 2021

Foto: Peter Elenbaas