Hoe zit het met de kolenoverslag in Rotterdam?

21.02.2018
kolen

Duitsland en Nederland hebben beiden het klimaatakkoord van Parijs ondertekend. Zij kunnen hun eigen energie-, industrie- en klimaatbeleid bepalen om aan het akkoord te gaan voldoen. De Nederlandse kabinetsplannen zijn om uiterlijk in 2030 te stoppen met het gebruik van kolen voor elektriciteitsopwekking. Duitsland zal eerst het gebruik van het milieubelastende bruinkool uitfaseren voordat het gebruik van steenkool wordt stopgezet.

Over het gebruik van kolen voor staalproductie is in zowel Duitsland als Nederland nog niks besloten. Staalproductie kan nog niet zonder gebruik van kolen om een temperatuur van boven 1.500 graden op te wekken die nodig is voor het productieproces.

De kolen die vanuit Rotterdam naar Duitsland worden vervoerd zijn voor de helft bestemd voor kolencentrales en voor de helft voor hoogovens, zodat staal kan worden geproduceerd. Zolang Duitsland kolen nodig heeft en dit binnen het beleid van de nationale overheden valt, wil Rotterdam de meest efficiënte, veilige en betrouwbare haven zijn om die aan te voeren.

Indien de haven van Rotterdam niet meer de overslag van kolen zou faciliteren, verschuift de overslag van kolen van Rotterdam naar andere havens in omringende landen. Hoewel hier voldoende capaciteit voor is, levert dit geen enkele milieuwinst op. Het leidt tot verlies van werkgelegenheid in de haven van Rotterdam en ook zal de milieubelasting stijgen omdat aanvoerlijnen minder efficiënt worden.

Het stopzetten van bepaalde soorten goederen is juridisch gezien vrijwel onmogelijk. Vrij verkeer van goederen is een van de fundamenten van de Europese Unie. Ook zou het stoppen van de doorvoer van kolen niet leiden tot de vermindering van de CO2 uitstoot in Nederland of Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam richt zich daarom primair op de energietransitie in Rotterdam. De energietransitie houdt in: het verlagen van de CO2 uitstoot van de bestaande op fossiel gebaseerde industrie en het aantrekken en ontwikkelen van biobased activiteiten, hernieuwbare energie en circulaire initiatieven.

Bron: Port of Rotterdam

Laatste nieuws

23.06.2017

Twee ship-to-store kranen in Amsterdam

De komst van twee Gantry ship-to-shore kranen naar de Amsterdamse haven.

08.05.2020

Corona - Havenwerk

Het coronavirus heeft veel impact op onze relaties en medewerkers. Ook in deze crisistijd staat Havenwerk voor je klaar. 

23.09.2021

Havenwerk filmmiddag bij FBTS

Op zondag 12 september organiseerde Havenwerk een filmmiddag bij filmfestival Film by the Sea in Vlissingen. We begonnen met een lekkere Amerikaanse brunch, gevolgd door de film ‘Riders of Justice’ en afsluitend een borrel. We bedanken alle aanwezigen voor de gezelligheid!